หยุมหยิม http://yumyim.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=6 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะนี้พวกเราทุกฝ่ายจะร่วมมือกันพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทย!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=6 Wed, 02 Sep 2009 23:45:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=5 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทพระวิหาร : ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุจริตกุล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=5 Wed, 02 Sep 2009 23:20:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=4 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[บุกพิสูจน์ ไทยเสียดินแดน “พระวิหาร”ให้กัมพูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=4 Wed, 02 Sep 2009 23:00:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=3 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[รัฐบาลขายชาติ !?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=3 Wed, 02 Sep 2009 22:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=2 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียดินแดน !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=2 Wed, 02 Sep 2009 21:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=1 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทพระวิหารไทยจะเสียดินแดนครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6, 7, .... เร็ว ๆ นี้ !!??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=02-09-2009&group=5&gblog=1 Wed, 02 Sep 2009 16:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=3&gblog=3 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อไทยเริงร่า!! ตั้งฉายารัฐมนตรีที่โลกลืม แข่งสมาคมนักข่าวฯ ..?!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=3&gblog=3 Mon, 24 Aug 2009 10:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=14-07-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=14-07-2009&group=3&gblog=2 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA["แม้ว"คุยผู้นำทุกประเทศต้อนรับดี อ้างทั่วโลกเซ็งรัฐบาลไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=14-07-2009&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=14-07-2009&group=3&gblog=2 Tue, 14 Jul 2009 11:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=14-07-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=14-07-2009&group=3&gblog=1 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปผลสอบล้มอาเซียน เสื้อแดงผิด ชี้โทษถึงประหารชีวิต! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=14-07-2009&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=14-07-2009&group=3&gblog=1 Tue, 14 Jul 2009 8:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=3 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพสวยๆ..ที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=3 Mon, 24 Aug 2009 12:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=2 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนื่อยนักจงพักก่อน...รวมภาพขำ ขำ..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=2 Mon, 24 Aug 2009 11:25:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=1 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฮโซ"อิงฟ้า" อย่างเธอมันน่า....นัก !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=24-08-2009&group=2&gblog=1 Mon, 24 Aug 2009 11:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=06-07-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=06-07-2009&group=1&gblog=1 http://yumyim.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮุนเซน – สุเทพ 'กอด' หนึ่งภาพล้านคำพูด !? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=06-07-2009&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yumyim&month=06-07-2009&group=1&gblog=1 Mon, 06 Jul 2009 20:22:16 +0700